Het Bestuur

Het bestuur van WWMD bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Tjalling Nijboer
0516 471720

Secretaresse

Vacant

Penningmeester

Olga Sikkens

Lid

Hessel Jelsma
0516 471701

Ledenadministratie

Olga Sikkens

Postadres WWMD:

Compagnonsfeart 32, 8409 CR, Hemrik.